Azize Šaćirbegović 80, 71000 Sarajevo

Broj telefona: : +387 33 720 700
  E-mail: : [email protected]

Medicina rada

Medicina rada je grana medicine koja se bavi prevencijom ,stanjima i bolestima nastalim
uticajem okolnih čimbenika na radnom mjestu, tj. psihičkim i psihofizičkim sposobnostima
radnika za obavljanje radnih funkcija.