Azize Šaćirbegović 80, 71000 Sarajevo

Broj telefona: : +387 33 720 700
  E-mail: : [email protected]

Naše usluge

 • Pregled dr. specijaliste
 • Konsultacije sa dr. specijalistom
 • Sanitarni pregled
 • Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti bez posebnih uslova rada
  (administrativni radnici, trgovac, …)
 • Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti sa posebnih uslova rada (građevinski
  radnici sa i bez rada na visini, rad u proizvodnjama, rad na benzinskim
  pumpama, profesionalni vozači, noćni rad …)
 • Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti za radnike u zdravstvuLjekarsko uvjerenje za polaganje i produženje vozačke dozvole A , B, C, D i E
  kategorije
 • Ljekarsko uvjerenje za posjedovanje i nošenje vatrenog oružja
 • Ljekarsko uvjerenje za regulisanje privremenog ili stalnog boravaka u BiH
 • Ljekarsko uvjerenje za odlazak / rad u inostranstvu
 • Ljekarsko uvjerenje za vjenčanje
 • Ljekarsko uvjerenje za dobrovoljno osiguranje
 • Ljekarsko uvjerenje za usvajanje djeteta
 • Ljekarsko uvjerenje za upis u obrazovne ustanove
 • Periodični pregled sa i bez posebnih uslovima rada
 • EKG sa očitanjem
 • Spirometrija – mala
 • Audiometrija
 • Davanje inekcija
 • Kućne posjete

Laboratorijske usluge (biohemija, hematologija, mikrobiologija):

– krvna slika , analiza urina, glukoza, tromjesečni šećer HbA1C, hormoni štitne žlijezde,INR,
vrijeme koagulacije, CRP, reuma faktori, kreatinin, bilrubin, PSH, holesterol, LDH, HDL,
GGT, AST, ALT, natrij, kalcij, kalij, helicobacter pylori analiza,hepatitis B i C, HIV test, urea i
mnogo edrugih analiza

–  bris grla, nosa, uha, kože,oka, rane, …, uteralni i vaginalni bris, urinokultura, koprokultura,
stolica na parazite