Azize Šaćirbegović 80, 71000 Sarajevo

Broj telefona: : +387 33 720 700
  E-mail: : [email protected]

Psihologija/Psiholog

Psihologija je prirodna i društvena znanost koja se bavi proučavanjem psihičkih procesa i
ponašanja pojedinca.