Azize Šaćirbegović 80, 71000 Sarajevo

Broj telefona: : +387 33 720 700
  E-mail: : [email protected]

Oftamologija

Oftalmologija je grana medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i liječenjem očnih stanja i bolesti oka.