Azize Šaćirbegović 80, 71000 Sarajevo

Broj telefona: : +387 33 720 700
  E-mail: : [email protected]

Neurologija

Neurologija je grana medicine koja se bavi poremećajima nervnog / živčanog sistema.