Azize Šaćirbegović 80, 71000 Sarajevo

Broj telefona: : +387 33 720 700
  E-mail: : [email protected]

Psihijatrija

Psihijatrija  je grana medicine koja se bavi zaštitom i unapređenjem mentalnog zdravlja
čovjeka, otkrivanjem i liječenjem psihičkih poremećaja koji proizlaze iz subjektivnog i
individualnog života ili njegova odnosa s okolinom.